Wiadomości Branżowe

Kolejne 110 mln zł od ING dla Województwa Śląskiego

ING Bank Śląski S.A. w lipcu oraz wrześniu zawarł umowy kredytowe z Województwem Śląskim w –  ramach wygranych przetargów na łączną kwotę blisko 110 mln . Tym samym, łączne zaangażowanie kredytowe w ING Banku Śląskim przekroczy 250 mln zł.

Kredyty w wysokości 30 mln zł, 48,87 mln zł oraz 30,94 mln zł, udzielone w ramach zawartych umów kredytowych, częściowo pokryją planowany na 2014 rok deficyt budżetowy. Środki pieniężne zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w –  infrastrukturę drogową i instytucje kultury. Umowy kredytowe obowiązują do końca 2025 –  r.

Wybór ofert ING Banku przez Województwo Śląskie to potwierdzenie dobrze układającej się od wielu lat współpracy. Są –  to kolejne zaangażowania kredytowe, które bank udzielił Województwu w okresie ostatnich pięciu lat, w –  tym trzy w niespełna pół roku.

Oferta ING Banku Śląskiego dla sektora JST obejmuje nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, w tym bankowości elektronicznej, systemu płatności masowych, jak również produktów kredytowych i emisji obligacji komunalnych.


dostarczył infoWire.pl

Źródło ING BANK ŚLƄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy