Wiadomości Branżowe

Trzy kwartały Grupy ERGO Hestia: kontynuacja stabilnego wzrostu

3,723 mld zł składek i zysk netto w wysokości 148,74 mln zł to wyniki Grupy ERGO Hestia po pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku. W tym czasie Grupa zintegrowała się włączając MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń w struktury STU ERGO Hestii. Grupa ERGO Hestia po dziewięciu miesiącach 2014 r. osiągnęła wynik techniczny na poziomie 107,97 mln zł. Ubezpieczyciel zawdzięcza

3,723 mld zł składek i zysk netto w wysokości 148,74 mln zł to wyniki Grupy ERGO Hestia po pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku. W tym czasie Grupa zintegrowała się włączając MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń w struktury STU ERGO Hestii.

Grupa ERGO Hestia po dziewięciu miesiącach 2014 r. osiągnęła wynik techniczny na poziomie 107,97 mln zł. Ubezpieczyciel zawdzięcza bardzo dobre wyniki m.in. ubezpieczeniom majątkowym.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku zebrało 2,099 mld zł składki przypisanej brutto – czyli o 6,18 proc. mniej niż w tym samym okresie ub.r. Zysk netto firmy wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. 140,84 mln zł (dynamika 106,75 proc.), a wynik techniczny w tym okresie sięgnął 114,00 mln zł (dynamika 129,00 proc.).

– Poprawiliśmy wynik techniczny w ubezpieczeniach majątkowych, co przede wszystkim jest efektem pozytywnego rozwoju ubezpieczeń pozakomunikacyjnych. – komentuje Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU ERGO Hestia ds. finansowych. W obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych nadal mamy do czynienia z trudną sytuacją ekonomiczną, co w połączeniu z ilością i zakresem wprowadzanych zmian regulacyjnych nie zapowiada szybkiego odbicia. W sektorze ubezpieczeń na życie obserwujemy na rynku zmienność struktury składki, co jest w dużej mierze konsekwencją regulowania relacji dystrybucyjnych i konsumenckich – dodaje Grzegorz Szatkowski.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zebrało od stycznia do września tego roku 1,180 mld zł składki przypisanej brutto. W porównaniu z dziewięcioma pierwszymi miesiącami roku 2013, oznacza to wzrost o 207,22 proc. Zysk netto spółki po dziewięciu miesiącach 2014 r. wyniósł 18,36 mln zł, a wynik techniczny zamknął się na poziomie 21,04 mln zł.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA zebrało 444,02 mln zł składki przypisanej brutto. To 15,07 proc. mniej niż w tym samym okresie 2013 r. Wynik finansowy netto MTU za pierwsze trzy kwartały tego roku był ujemny (-10,46 mln zł), tak samo jak wynik techniczny (- 27,08 mln zł).

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń od 1 listopada tego roku stało się marką Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia o nazwie MTU.

Rozpoznawalna na polskim rynku marka MTU dołącza do portfela marek STU ERGO Hestia. Dla klientów MTU nic się nie zmienia: będą nadal korzystać z prostej, przyjaznej oferty produktowej i najwyższej jakości likwidacji szkód. Grupa ERGO Hestia zyska natomiast dzięki centralizacji funkcji biznesowych.

Fuzja została realizowana poprzez połączenie spółek, zgodę na nią wydała 28 –  sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego.

Skrócił się przede wszystkim czas zawarcia ubezpieczenia – mówi Michał Daniluk, dyrektor zarządzający marką MTU. Od początku listopada nasi agenci pracują w nowym systemie, który usprawnił ich pracę i tym samym ułatwia klientom zakup ubezpieczeń. Dodatkowo zdecydowaliśmy się przy okazji fuzji uprościć ofertę skupiając się na najważniejszych z punktu widzenia docelowej grupy klientów produktach – dodaje Michał Daniluk.

***

Dane finansowe spółek ubezpieczeniowych Grupy ERGO Hestia: I-IX 2014

Grupa ERGO Hestia, w skład której wchodzą: STU ERGO Hestia, STU na Życie ERGO Hestia i MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, odnotowała w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku dynamikę sprzedaży na poziomie 118,4 proc. W przypadku ubezpieczeń majątkowych dynamika sięgnęła 92,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 (STU ERGO Hestia: 93,8 proc.; MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń: 84,9 proc.), natomiast sprzedaż ubezpieczeń życiowych ERGO Hestii rosła z dynamiką 307,2 proc.

W sumie w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku spółki majątkowe Grupy ERGO Hestia zebrały 2,543 mld zł składki przypisanej brutto. Razem ze spółką życiową Grupa osiągnęła wartość składki przypisanej brutto na poziomie 3,723 mld zł.

Składka przypisana brutto:
3,723 mld zł: wartość składki przypisanej brutto Grupy ERGO Hestia
2,099 mld zł: wartość składki przypisanej brutto w STU ERGO Hestia
1,180 mld zł: wartość składki przypisanej brutto w STU na Życie ERGO Hestia
444,02 mln zł: wartość składki przypisanej brutto w MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń

Wynik finansowy netto:
148,74 mln zł: zysk netto Grupy ERGO Hestia
140,84 mln zł: zysk netto STU ERGO Hestia
18,36 mln zł: zysk netto STU na Życie ERGO Hestia
-10,46 mln zł: zysk netto MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń

Wynik techniczny:
107,97 mln zł: wynik techniczny Grupy ERGO Hestia
114,00 mln zł: wynik techniczny STU ERGO Hestia
21,04 mln zł: wynik techniczny STU na Życie ERGO Hestia
-27,08 mln zł: wynik techniczny MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń


dostarczył infoWire.pl

Źródło Hestia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy