Wiadomości Branżowe

Politechnika Gdańska uruchomiła Centrum Badań Zaawansowanych IBM

Centrum Badań Zaawansowanych IBM (Center for Advanced Studies, w –  skrócie: CAS) powstało na Politechnice Gdańskiej. Jednostka realizuje projekty z –  zakresu technologii informatycznych w –  powiązaniu z –  biznesową strategią firmy IBM.

Na początku kwietnia Centrum zostało włączone w –  strukturę Politechniki Gdańskiej, stając się częścią uczelnianego Węzła Innowacyjnych Technologii.

– Powołanie CAS na Politechnice Gdańskiej stanowi kolejny, i –  jak dotychczas największy, krok w –  rozwoju trwającej od ośmiu lat współpracy uczelni z –  firmą IBM – –  mówi prof. Cezary Orłowski, kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w –  Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i –  Ekonomii PG, jeden z –  inicjatorów powołania Centrum.

Umocowanie CAS w –  strukturach Politechniki Gdańskiej daje szansę na współpracę interdyscyplinarnych zespołów złożonych z –  pracowników, doktorantów i –  studentów pochodzących z –  różnych wydziałów PG oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów pochodzących ze współpracujących z –  CAS podmiotów.

Założyciele Centrum i –  beneficjenci projektów tam realizowanych podkreślają ważną rolę CAS w –  zacieśnianiu współpracy uczelni i –  firm. Wskazują również na potrzebę generowania i –  wdrażania pomysłów stanowiących rozwiązania konkretnych, najbardziej aktualnych problemów biznesowych firmy IBM i –  jej partnerów.

Takie podejście ukierunkowuje działania CAS w –  stronę czterech głównych obszarów badawczych, do których zaliczono:

  • –   –   –   –   –   –   –   –   rozwój systemów zarządzania miastem w –  duchu Smarter Planet (w oparciu o –  Intelligent Operating Centre),
  • –   –   –   –   –   –   –   –   budowę aplikacji mobilnych dla produktów rodziny IBM Rational,
  • –   –   –   –   –   –   –   –   budowę modeli referencyjnych wspierających cykl wytwarzania oprogramowania,
  • –   –   –   –   –   –   –   –   rozwój środowisk wytwarzania oprogramowania (ang. Software Development Environments).

Inicjatorami powołania Centrum Badań Zaawansowanych IBM są prof. Cezary Orłowski oraz dr inż. Artur Ziółkowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii. –  

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy