Wiadomości Branżowe

TAURON partnerem strategicznym FOB

Podczas ogłoszenia raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” TAURON Polska Energia otrzymał certyfikat potwierdzający przynależność do Forum Odpowiedzialnego Biznesu w roli partnera strategicznego. Program Partnerstwa  FOB to kompleksowy program współpracy z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają

Podczas ogłoszenia raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” TAURON Polska Energia otrzymał certyfikat potwierdzający przynależność do Forum Odpowiedzialnego Biznesu w roli partnera strategicznego.

Program Partnerstwa –  FOB to kompleksowy program współpracy z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Partnerzy strategiczni to firmy, które mogą pochwalić się dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Grupa TAURON od lat prowadzi liczne projekty i wspiera różne inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Osią wszystkich działań w tym obszarze jest hasło “Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo”, –   które rozpatrywane jest wielowymiarowo – jako bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska, bezpieczeństwo danych klientów czy bezpieczeństwo pracowników. W 2012 r. została opracowana “Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020”, która definiuje główne kierunki i cele strategiczne. Od 2013 roku spółka publikuje także raport społeczny. Aktualnie trwają prace nad jego trzecią edycją, która ukaże się w czerwcu.

TAURON Polska Energia od dwóch lat wchodzi w skład portfela spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. Jest także zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w zakresie zrównoważonego rozwoju.


dostarczył infoWire.pl

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy