Wiadomości Branżowe

Raport EY: W Polsce w 2014 roku zawarto 245 transakcji fuzji i przejęć. Daje to drugie miejsce w regionie

W sumie w całym regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w minionym roku dokonano 1304 transakcji – to o 16,9% mniej niż w 2013 roku. Najwięcej fuzji i przejęć miało miejsce w Turcji. Polska i Czechy także znalazły się na kolejnych miejscach podium. Pod względem wartości transakcji, 2014 rok był także nieco słabszy od poprzedniego. Łączna wartość przejętych aktywów wyniosła 38,5 mld USD. To o 2,4% mniej niż w 2013 roku.

Jak wynika z badania “Barometr transakcji fuzji i przejęć EY” o niższych wpływach z transakcji zdecydował spadek średniej wartości największych umów – tych powyżej 100 mln USD. W Turcji łączna wartość transakcji wyniosła 12,3 mld USD i była wyższa o ponad 1/3 w porównaniu z 2013 rokiem. Na drugim miejscu znalazły się Czechy, gdzie sprzedano aktywa za 7,9 mld USD. Polska z transakcjami na łączną kwotę 6,4 mld USD zajęła trzecią pozycję. Natomiast za największy, bo ponad 170% wzrost, odpowiada Rumunia.

–  

Turcja została liderem także pod względem liczby zawartych transakcji – zawarto tam 305, czyli blisko – ź umów wszystkich fuzji i przejęć w regionie. Na drugim miejscu znalazła się Polska z 245 transakcjami, a na trzecim Czechy z 221. Największy spadek fuzji i przejęć w ujęciu rocznym miał miejsce w Bułgarii, gdzie w ciągu roku ich liczba zmniejszyła się o 79,3%.

–  

Inwestorzy strategiczni odpowiadali za ponad 2/3 transakcji w regionie. W Polsce ten odsetek był nieco niższy i wyniósł 64%. Ciekawym przykładem była Grecja, gdzie stosunek inwestorów strategicznych do finansowych wyniósł 9:1. Z kolei w Bułgarii i Rumunii instytucje finansowe były odpowiedzialne za ponad połowę zakupów.

Wewnętrzne fuzje i przejęcia stanowiły ponad połowę (53%) zawartych umów. – Są to transakcje, w których kupujący i sprzedający pochodzą z tego samego kraju. W Polsce stanowiły one 56% wszystkich umów. Z kolei inwestorzy zagraniczni średnio w regionie stanowili średnio 36%, a 12% były to fuzje i przejęcia dokonane przez polskie spółki zagranicą – mówi Bartłomiej Smolarek, Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY. W największą liczbę transakcji zarówno w całym regionie jak i w Europie byli zaangażowani inwestorzy pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii. –   –   –  

Najbardziej aktywnym sektorem w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej –   była branża IT. Odpowiadała on za 16% wszystkich transakcji zawartych w 2014 roku. Największym zakupem w tym obszarze było przejęcie rumuńskiego start-upa LiveRail przez spółkę Facebook za 500 mln USD. Także w Polsce sektor IT należał do najbardziej aktywnych i choć w 2014 roku nie było w naszym kraju transakcji w sektorze IT porównywalnych wartościowo do LiveRail to mieliśmy do czynienia z wieloma przejęciami małych i średnich przedsiębiorstw. – Świadczy to o tym, że inwestorzy zauważają potencjał rynku e-commerce, a z drugiej strony istnieje w tym segmencie w Polsce bardzo wiele młodych, dynamicznych przedsiębiorstw tłumaczy Bartłomiej Smolarek. Drugim najbardziej dynamicznym sektorem w regionie pod względem liczby transakcji był przemysł z 155 zawartymi umowami. Na kolejnych miejscach znalazły się usługi (120 transakcji), nieruchomości (112) i handel (98).

Wśród 10 największych transakcji w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej znalazły się dwa przejęcia, które miały miejsce w Polsce. Zakup budynku Rondo 1 przez Deutsche Asset & Wealth Management za 411 mln USD zajął 7. miejsce w zestawieniu, a nabycie centrum handlowego Poznań City Center przez Ece Projektmanagement i Resolution Property za 326 mln USD znalazło się na 8. pozycji. –  

– Lista największych 10 transakcji w 2014 roku zarówno w regionie jak –   i w Polsce została zdominowana przez transakcje nieruchomościowe. Spośród dużych transakcji spoza tego segmentu, warto zwrócić uwagę na aktywność polskich podmiotów zagranicą. Zarówno ubezpieczyciel PZU, jak i PKN ORLEN sfinalizowały bowiem w 2014 roku zagraniczne przejęcia o wartości ponad 200 mln USD. W dalszym ciągu dużą aktywność obserwowaliśmy na rynku opieki medycznej, gdzie do konsolidujących ten rynek Lux Medu i PZU dołączyła również notowana na giełdzie firma Neuca. Duże pod względem wartości transakcje miały również miejsce w portfelu Abris Capital Partners, który sprzedał z sukcesem swoje akcje w firmie kurierskiej Siódemka SA, zaś zainwestował w niedoceniany do tej pory rynek dealerów używanych samochodów kupując czeski podmiot AAA Auto z zamiarem jego rozwoju również w Polsce –   – podsumowuje Brendan O – €™Mahony, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Transakcyjnego EY.

“Barometr transakcji fuzji i przejęć EY” jest analizą i podsumowaniem dostępnych publicznie informacji znajdujących się m.in. w: DealWatch, MergerMarket, Capital IQ, Zephyr, a także w zasobach własnych EY. –  


dostarczył infoWire.pl

Źródło EY. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy