Wiadomości Branżowe

ENERGA-Operator : bliski koniec napraw sieci po awariach – aktualizacja i zdjęcia

27 –  grudnia –  godz. 9.00

Końca dobiegają naprawy sieci po awariach, które w rozległej –  skali dotknęły mieszkańców Kaszub i Kociewia w święta. –  Energetycy szacują, że ok. 200, odbiorców którzy –  czekają jeszcze na dostawy energii zasilą dziś do południa, o ile nie pogorszą –  się warunki pogodowe. W początkowym momencie awarii zasilania nie miało ok. 13 tys. odbiorców. –  

Przyczyną awarii są konary drzew, które obciążone ciężkim, mokrym śniegiem opierają się o linie, nierzadko zrywając przewody, co powoduje –  przerwy w dostawach energii. –  Znacznym trudnieniem jest fakt, iz aby dotrzeć do miejsc napraw ekipy musialy torować sobie drogi dojazdu, usuwając z nich konary i galęzie drzew, zerwane pod naporem –  śniegu. –  

Pracę energetyków obrazują zdjęcia i filmy zamieszczone tutaj: –  Dystrybucja-multimedia –  oraz pod niniejszym komunikatem. –  

Szczegóły dotyczące miejscowości, w których nie ma zasilania oraz szacowany czas przywrocenia dostaw podawane są na bieżąco na stronie internetowej www.energa-operator.pl w zakładce “awarie i wyłączenia” (Wyłączenia bieżące) Należy kliknąć w odpowiedni obszar, by uzyskać więcej –  informacji. –  

Awarię można zgłosić m.in. poprzez formularz internetowy na stronie internetowej spółki –  zgłoś awarię tutaj –  telefonicznie (991 również z telefonów komórkowych) oraz smsem (3991). Strona dostosowana jest do tabletów i smartfonów. –  

–  

26 grudnia –  2014: –  

Stan na godz. 22.00

Energetycy do późnych godzin nocnych –  będą usuwać uszkodzenia –  sieci średniego i niskiego napięcia. –  Ekipy oceniają, że –  bez zasilania do jutrzejszego przedpołudnia pozostanie ok. –  400 –  odbiorców, wobec 10 tys. w godzinach rannych. Przyczyną awarii na zalesionych obszarach Kaszub i Kociewia są drzewa, które pod naporem ciężkiego, mokrego śniegu opierają się o linie, nierzadko zrywając przewody. Trzeba było także wymienić kilka złamanych słupów. Dotarcie do miejsc uszkodzeń jest trudne z uwagi na nieprzejezdne drogi, z których najpierw ekipy musiały usuwać leżące konary. –  

Pracę energetyków obrazują zdjęcia i filmy zamieszczone tutaj: –  Dystrybucja-multimedia –  oraz pod niniejszym komunikatem. –  

Szczegóły dotyczące miejscowości, w których nie ma zasilania oraz szacowany czas przywrocenia dostaw podawane są na bieżąco na stronie internetowej www.energa-operator.pl w zakładce “awarie i wyłączenia” (Wyłączenia bieżące) Należy kliknąć w odpowiedni obszar, by uzyskać więcej –  informacji. –  

Awarię można zgłosić m.in. poprzez formularz internetowy na stronie internetowej spółki –  zgłoś awarię tutaj –  telefonicznie (991 również z telefonów komórkowych) oraz smsem (3991). Strona dostosowana jest do tabletów i smartfonów. –  

Stan na godz. 17.00

Zasilanie –  wraca do mieszkańcow Kaszub i Kociewia. Na energię elektryczną czeka jeszcze ok. 3000 odbiorców. Czas usunięcia awarii wydłuża fakt, iż część usterek znajduje się –  na liniach w trudnodstępnych miejscach, gdzie energetycy najpierw –  muszą –  usunąć z drogi konary drzew, aby móc dotrzeć do uszkodzonych przewodów. Konieczna była wymiana –  kilku słupów średniego i niskiego napięcia, co także wpłynęło na przedłużenie czasu trwania –  napraw. –  

Szczegóły podawane są na bieżąco na stronie internetowej www.energa-operator.pl w zakładce “awarie i wyłączenia” (Wyłączenia bieżące) Należy kliknąć w odpowiedni obszar, by uzyskać więcej –  informacji. –  

Awarię można zgłosić m.in. poprzez formularz internetowy na stronie internetowej spółki –  zgłoś awarię tutaj –  telefonicznie (991 również z telefonów komórkowych) oraz smsem (3991). Strona dostosowana jest do tabletów i smartfonów. –  

–  

Stan na godz. 13.30

Energetycy pracują nad przywróceniem zasilania do 5600 gospodarstw na Kaszubach i Kociewiu. –  Przyczyną awarii są konary drzew, które obciążone ciężkim, mokrym śniegiem opierają się o linie, nierzadko zrywając przewody, co powoduje –  przerwy w dostawach energii. –  Dotarcie do miejsc uszkodzeń jest utrudnione z uwagi na powalone drzewa i nieprzejezdne drogi leśne. Nad usunięciem awarii pracuje blisko 100 osób. –  

Ekipy szacują, że zasilanie na liniach średniego napięcia zostanie przywrócone ok. godz. 18. Później –  energetycy –  będą usuwać usterki zgłoszone przez odbiorców, występujące na liniach niskiego napięcia – z pojedynczych domostw. –  

Szczegóły podawane są na bieżąco na stronie internetowej www.energa-operator.pl w zakładce “awarie i wyłączenia” (Wyłączenia bieżące) Należy kliknąć w odpowiedni obszar, by uzyskać więcej –  informacji. –  

Awarię można zgłosić m.in. poprzez formularz internetowy na stronie internetowej spółki –  zgłoś awarię tutaj –  telefonicznie (991 również z telefonów komórkowych) oraz smsem (3991). Strona dostosowana jest do tabletów i smartfonów. –  

godz. 8.30

Blisko 80 energetyków –  od wczesnych godzin porannych –  przywraca zasilanie po wieczornych i nocnych awariach sieci w Pomorskiem spowodowanych tym, że konary a nawet drzewa obiążone mokrym śniegiem opadały na linie energetyczne. –  

Dotarcie do miejsc uszkodzeń jest utrudnione z uwagi na powalone drzewa i nieprzejezdne drogi leśne.

Energii elektrycznej nie ma obecnie ok. 10 tys. odbiorców. –  Szacowany czas przywrócenia zasilania w poszczególnych miejscowościach podawany jest na bieżąco na stronie www.energa-operator.pl w zakładce “awarie i wyłączenia” (Wyłączenia bieżące) Należy kliknąć w odpowiedni obszar, by uzyskać szczegółowe informacje. –  

Awarię można zgłosić m.in. poprzez formularz internetowy na stronie internetowej spółki –  zgłoś awarię tutaj –  telefonicznie (991 również z telefonów komórkowych) oraz smsem (3991). Strona dostosowana jest do tabletów i smartfonów. –  


dostarczył infoWire.pl

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy