Wiadomości Branżowe

Wirtualne projekty w dobie globalnego biznesu

Kilkanaście godzin odchylenia pomiędzy strefami czasowymi, piętrzące się różnice kulturowe i do wykonania konkretny –   projekt o zasięgu globalnym. To wyzwania przed którymi coraz częściej stają managerowie międzynarodowych firm. Czy można się nauczyć radzenia sobie w takich sytuacjach? Pomocne mogą okazać się tzw. projekty VTP, które stanowią integralną część programów MBA na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu.

Virtual Team Project (VTP) to projekty, które w ramach globalnych wirtualnych zespołów realizują wspólnie studenci kilku uczelni partnerskich, kontaktujący –   się ze sobą dzięki specjalnym narzędziom teleinformatycznym. Projekty VTP prowadzone m.in. na WU Executive Academy –   działającej w ramach Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu, służą kształceniu menedżerów, którzy pracując w międzynarodowych firmach muszą wiedzieć, jak efektywnie zarządzać przedsięwzięciami, w które zaangażowane są osoby z wielu różnych krajów, stref czasowych i kultur. Jest to bowiem wyzwanie, przed którym w dobie globalizacji staje coraz więcej firm i menedżerów.

Problemy globalnej wioski

Wyzwanie, które nie jest łatwe choćby z prozaicznych przyczyn, takich jak strefy czasowe. Gdy w rozmowie mają brać udział tylko osoby z Europy należy ustalić nie tylko godzinę spotkania, ale też dodać oznaczenie czasu o jakim mówimy. Jeśli zabraknie tego drobnego szczegółu kolega z Ukrainy lub Rosji może czekać na spotkanie godzinę wcześniej niż jego współpracownik z Polski, tymczasem manager z Wielkiej Brytanii o godzinę się spóźni.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy udział w dyskusji mają wziąć współpracownicy z różnych kontynentów. Gdy w Warszawie jest 13.00, w Chinach w okolicach Pekinu dochodzi już 19.00. Jeśli do grupy będzie chciał dołączyć manager z USA z okolic Los Angeles, to będzie musiał wstać wyjątkowo wcześnie, bo o 04.00 rano.

Jeśli do mieszanki dodać jeszcze różnice kulturowe polegające np. na różnym podejściu do sposobu i tempa podejmowania decyzji, relacji międzyludzkich, a nawet tak podstawowych spraw jak sposoby witania się, to jasne staje się, że nauka zarządzania w globalnym środowisku nie może obyć się bez solidnej dawki praktyki.

Niezbędna praktyka

I tu do akcji wkraczają projekty spod znaku VTP. –   – Ich wyjątkowy charakter polega na tym, że studenci różnych programów Executive MBA, mieszkający w różnych strefach czasowych na trzech kontynentach, pracują wspólnie nad jednym zadaniem, choć nie mają z sobą bezpośredniego fizycznego kontaktu – podkreśla prof. Bodo Schlegelmilch, dziekan WU Executive Academy używającej tego narzędzia podczas kursów MBA.

W trakcie projektów VTP zespoły korzystają z narzędzi telepresence ( technologii teleinformatycznych), aby móc efektywnie pracować nad danym zadaniem pod kierunkiem ekspertów i wykładowców. Rozwiązania telepresence, jakimi dysponuje Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, umożliwiają organizowanie wirtualnych spotkań z udziałem studentów i wykładowców partnerskich uniwersytetów na innych kontynentach. Wśród nich można wymienić m.in. uniwersytety mieszczące się w chińskim mieście Guangzhou, indyjskim –  Hyderabadzie –  czy Uniwersytet Minnesota z USA.

Czy to potrzebne?

Jedną z –  najważniejszych cech dobrego kursu MBA jest jego praktyczny wymiar. Oznacza to, że kurs powinien przyjmować nie tylko postać analizy tzw. “case studies”, ale także wizyt w firmach, wykładów prowadzonych przez praktyków, a także dawać możliwość poznania doświadczeń innych uczestników pracujących w innych firmach i w innych krajach. Warto zorientować się, czy uczelnia wykorzystuje również możliwości nowych technologii. Platformy e-learningowe umożliwiają dostęp do niezbędnych multimedialnych materiałów za każdym razem, niezależnie gdzie przebywa uczestnik kursu a narzedzia telepressence kontakt z osobami z innych kręgów kulturowych i uczenie siędzięki ich doświadczeniu.

Projekty spod znaku VTP są kwintesencją takiego praktycznego podejścia. Dają również coś co jest bezcenne w światowej gospodarce, cos co jest zarazem jedną za największych korzyści dobrego programu MBA – międzynarodowe kontakty. Dzięki realizacji projektów w wirtualnych globalnych drużynach studenci m.in. WU Executive Academy mają możliwość skuteczniejszego budowania nie tylko bazy wiedzy, umiejętności i doświadczenia, ale również własnej sieci kontaktów z innymi studentami, wykładowcami oraz praktykami biznesu z całego świata.

–  


dostarczył infoWire.pl

Źródło dotPR. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy