Wiadomości Branżowe

Rekordowa emisji euroobligacji PZU

Grupa PZU wyemitowała pięcioletnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro. Ostatecznie marża ponad Mid-Swap wyniosła 85 punktów bazowych, co przełożyło się na rentowność obligacji na poziomie 1,499 proc. Wysokość kuponu została określona na poziomie 1,375 proc rocznie. Jest to najniższy kupon uzyskany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz najniższa marża w regionie od 2007 roku. Agencja

Grupa PZU wyemitowała pięcioletnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro. Ostatecznie marża ponad Mid-Swap wyniosła 85 punktów bazowych, co przełożyło się na rentowność obligacji na poziomie 1,499 proc. Wysokość kuponu została określona na poziomie 1,375 proc rocznie. Jest to najniższy kupon uzyskany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz najniższa marża w regionie od 2007 roku. Agencja Standard & Poor’s przyznała obligacjom wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie “A-“.

Emisja euroobligacji stanowi realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Po zakupie spółek na Litwie istotna wartość aktywów PZU będzie uzależniona od kursu euro, dlatego Grupa PZU zdecydowała się na emisję w tej walucie.

“Dzięki m.in. sprzyjającym warunkom rynkowym zakończyliśmy emisję z dużym sukcesem. Dzisiejsza emisja stała się najkorzystniej uplasowaną emisją polskiej spółki na rynku międzynarodowym. Nie bez znaczenia był tutaj wysoki rating PZU, bardzo wysoka ocena działań oraz strategicznych planów rozwoju Grupy PZU. Środki uzyskane z emisji stanowią stabilne, długoterminowe źródło finansowania Grupy PZU. W związku z realizacją strategii w zakresie akwizycji w ciągu roku planujemy kolejne emisje euroobligacji. Jednocześnie cieszę się, że obecna emisja stanowić będzie benchmark cenowy dla przyszłych emisji” – powiedział Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU SA nadzorujący pion finansowy.

Euroobligacje wyemitował PZU Finance AB, a gwarantem jest PZU SA. Emisja została poprowadzona przez: Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs oraz UBS.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy