Antyk

Antyczna koncepcja Horacego

Według Horacego poezja może stać się pomnikiem trwałym i niezniszczalnym, zapewniającym poecie nieśmiertelność. Horacy stworzył koncepcję poety i poezji, z którą polemizowali późniejsi twórcy, że

Według Horacego poezja może stać się pomnikiem trwałym i niezniszczalnym, zapewniającym poecie nieśmiertelność. Horacy stworzył koncepcję poety i poezji, z którą polemizowali późniejsi twórcy, że poeta jest spadkobiercą liry Orfeusza, porównywanym do ptaka (ptak jako symbol wolności i niezależności), a także to, że poeta jest człowiekiem lepszym od innych.

Antyczna koncepcja Horacego

(more…)

A to już wiesz?  Makbet