Wiadomości Branżowe

6 października: jubileuszowa inauguracja na PG

Tegoroczna inauguracja na Politechnice Gdańskiej odbędzie się 6 października 2014 roku – dokładnie w 110. rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego na uczelni. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym PG. Obecność zapowiedzieli m.in.: były Prezydent RP Lech Wałęsa, wicemarszałek Senatu RP Jan

Tegoroczna inauguracja na Politechnice Gdańskiej odbędzie się 6 października 2014 roku – –  dokładnie w –  110. rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego na uczelni. Uroczystość –  rozpocznie się o –  godz. 11.15 w –  Auli w –  Gmachu Głównym PG. –  

Obecność zapowiedzieli m.in.: były Prezydent RP Lech Wałęsa, wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Włodzisław Duch, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu, członkowie Konwentu Politechniki Gdańskiej, rektorzy uczelni polskich i zagranicznych, reprezentanci biznesu.

–  W roku akademickim 1904/1905 studia na politechnice rozpoczęło 599 osób. Zbliżający się rok akademicki na Politechnice Gdańskiej powita 25 –  500 osób. Na przestrzeni 110 lat Politechnikę Gdańską tworzyły 22 pokolenia studentów i –  niemal 4 –  pokolenia pracowników. –  Burzliwe były losy Politechniki Gdańskiej, jak burzliwe były losy Gdańska i –  Pomorza.

– Historię uczelni traktujemy jako lekcję doświadczeń, zaś pozyskaną z –  niej wiedzę i –  mądrość wykorzystamy w –  przyszłości, przy realizacji nowych wyzwań. Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem – –  mówi prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej.

Wykład inauguracyjny pt. “W poszukiwaniu nowych materiałów elektronicznych” wygłosi –  nowojorczyk, wybitny chemik i –  niekwestionowany ekspert z –  dziedziny syntezy nowych materiałów nieorganicznych prof. Robert J. –  Cava z –  Princeton University. Podczas uroczystości –  prof. Cava odbierze tytuł i –  godność Doktora Honoris Causa Politechniki Gdańskiej. Laudację na jego temat wygłosi prof. Józef. E. Sienkiewicz, prorektor ds. nauki PG.

Tradycyjnym, a –  jednocześnie najważniejszym punktem inauguracji będzie immatrykulacja. Osiemnastu nowo przyjętych studentów – –  po dwie osoby z –  każdego wydziału, które z –  najlepszymi wynikami dostały się na studia – –  złoży uroczyste ślubowanie. Jego Magnificencja Rektor PG, prof. Henryk Krawczyk dokona aktu immatrykulacji, dotykając berłem lewego ramienia immatrykulowanego i –  wypowiadając słowa: “Przyjmuję Cię w –  poczet studentów Politechniki Gdańskiej”. W –  tym roku do braci studenckiej PG dołączyło ponad 5 –  300 studentów na studiach I –  stopnia oraz około 700 osób na studiach II stopnia.

Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego jest okazją do wręczenia nagród i –  wyróżnień. Statuetki Alegorii Nauki otrzymają: Prezydent RP Lech Wałęsa, prof. Robert Cava oraz wszyscy obecni doktorzy honoris causa PG. Medal Prezydenta Miasta Gdańska otrzyma prof. Karl Potthast, inicjator trwającej od ponad 30 lat współpracy Hochschule –  Bremen i –  Politechniki Gdańskiej. Poznamy także najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej, który otrzyma Nagrodę Santander Universidades oraz nagrodę Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+.

O godz. 14.30 w –  holu przed Salą Senatu prof. Robert Cava odsłoni swoje nazwisko na tablicy pamiątkowej doktorów honoris causa Politechniki Gdańskiej. Świadkami tej niezwykłej chwili będą inni doktorzy honoris causa PG: prof. Leon Kieres, prof. Dieter Mlynski, prof. Michał Białko oraz prof. Lech Kobyliński. Zebrani staną do wspólnej fotografii.

Ponadto po godz. 14.30 w –  Sali Senatu w –  Gmachu Głównym PG odbędzie się spotkanie pod hasłem –  “Dzień Międzynarodowy na Politechnice Gdańskiej”. –  Przybędą władze uczelni zagranicznych współpracujących z –  naszą uczelnią, a –  także absolwenci PG, którzy kontynuują karierę naukową poza granicami Polski. Zaproszenie przyjęli m.in. prof. Manfred Horvat, koordynator Conference of Rectors and Presidents of –  European Universities of Technology, prof. Helmut Schmidt, rektor Technische Universitat Kaiserslauter oraz –  dr Janusz Romański, absolwent PG, wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w –  Ameryce Północnej oraz Stowarzyszenia Polskich Inżynierów “Polonia Technica” w –  Nowym Jorku.

Politechnikę Gdańską odwiedzą goście z –  Austrii, Chin, Czech, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Rosji, –   Tunezji, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

–  

RAMOWY PLAN INAGURCAJI

AULA, GMACH GŁĂ“WNY

 • 11.15 Rozpoczęcie uroczystości
 • 11.20 Powitanie i przemówienie inauguracyjne prof. Henryka Krawczyk, rektora PG
 • 11.30 Wystąpienia gości
 • 12.20 Wręczenie medalu prezydenta Miasta Gdańska prof. Karlowi Potthastowi
 • 12.25 Wręczenie statuetek Alegorii Nauki Doktorom Honoris Causa PG
 • 12.35 Immatrykulacja (chór śpiewa Gaudeamus Igitur)
 • 12.40 Wręczenie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej
 • 12.55 Laudacja na cześć prof. Roberta Cavy
 • 13.00 Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG prof. Robertowi Cavie
 • 13.15 Wykład inauguracyjny
 • 13.30 Zakończenie

HOL PRZED SALƄ SENATU, –  GMACH GŁĂ“WNY

 • 14.30 Odsłonięcie kolejnego nazwiska na tablicy doktorów honoris causa PG

SALA SENATU, –  GMACH GŁĂ“WNY

 • 14.30 Dzień Międzynarodowy


dostarczył infoWire.pl

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy