Wiadomości Branżowe

Renata Wiśniewska wraca do Wirtualnej Polski

Renata Wiśniewska objęła stanowisko VP Chief Talent Officer i została członkiem Zespołu Zarządzającego Grupy Wirtualna Polska. Będzie odpowiadać m.in. za realizację strategii personalnej oraz zapewnienie spójności standardów zarządzania ludźmi i komunikacji wewnętrznej we wszystkich spółkach należących do Grupy WP.

Renata Wiśniewska od początku kariery zawodowej związana jest z HR i branżą nowych technologii, od ponad 15 lat z Internetem i mediami.

Specjalizuje się w kształtowaniu kultury organizacji opartej na systemie wartości oraz budowaniu marki przywództwa. Jest ekspertem w zarządzaniu innowacją. Przez ostatnie 8 lat odpowiedzialna była za kształtowanie polityki personalnej i komunikację wewnętrzną Grupy Onet.pl. W latach 2007-2012 współtworzyła standardy zarządzania ludźmi w Grupie ITI, wcześniej pracowała jako dyrektor personalny w Wirtualnej Polsce S.A.

–  


dostarczył infoWire.pl

Źródło Wirtualna Polska SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy