Wiadomości Branżowe

MasterCard przygotuje indeks najlepszych mobilnych aplikacji zakupowych w Europie

Warszawa, 30 września 2014 r. – Podczas Światowego Kongresu Handlu  firma

Warszawa, 30 września 2014 r. – Podczas Światowego Kongresu Handlu –  firma MasterCard ogłosiła uruchomienie unikatowego, ogólnoeuropejskiego indeksu Mobile Top App Index by MasterCard, uwzględniającego wszystkie publicznie dostępne mobilne aplikacje zakupowe w Europie. Indeks ten ma służyć identyfikowaniu najlepszych aplikacji zakupowych na różnych rynkach w Europie, a także –  ustaleniu, w jaki sposób konsumenci wykorzystują technologie mobilne dokonując zakupów mobilnych. Najlepsze aplikacje zakupowe w Europie
w 20 kategoriach zostaną ogłoszone na Światowym Kongresie Technologii Mobilnych
w marcu 2015 r.

Ponieważ wraz ze wzrostem popytu konsumentów ciągle pojawiają się innowacyjne rozwiązania, dokonywanie zakupów za pomocą urządzeń mobilnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. MasterCard jest firmą technologiczną łączącą ze sobą banki, handel i konsumentów. Nasz indeks najlepszych aplikacji mobilnych będzie wskazywał wyróżniające się rozwiązania w obszarze mobilnych aplikacji zakupowych z korzyścią dla europejskich konsumentów i sprzedawców – powiedział Javier Perez, Prezes –  MasterCard Europe.

Indeks będzie oceniać wszystkie zakupowe aplikacje mobilne funkcjonujące w 36 krajach Europy. Oceną aplikacji zajmie się specjalny zespół ekspertów MasterCard, w ścisłej współpracy z dr Carstenem Sørensenem, profesorem w dziedzinie innowacji cyfrowych w London School of Economics and Political Science. Dr Carsten Sørensen stwierdził: “Różnorodność dostępnych aplikacji na smartfony fundamentalnie zmienia sposób myślenia o naszych codziennych zadaniach. Ścisły związek powstający między ludźmi a ich smartfonami jest z kolei źródłem popytu na innowacyjne aplikacje wysokiej jakości. Ponieważ zakupy są jedną z tych rzeczy, które robimy codziennie, indeks najlepszych aplikacji MasterCard może pomóc konsumentom w znalezieniu takiej aplikacji zakupowej jakiej potrzebują i będzie pełnić rolę katalizatora dla całej branży.”

Przed uruchomieniem indeksu najlepszych aplikacji mobilnych MasterCard została przeprowadzona ankieta[1], w której poproszono konsumentów o podzielenie się opiniami na temat wykorzystywania przez nich aplikacji do zakupów. Z badań wynika m.in.:

  • Ponad połowa europejskich użytkowników smartfonów ma już ściągnięte na swoje telefony aplikacje zakupowe, a 56% z posiadaczy aplikacji regularnie ich używa. 38% użytkowników smartfonów w Europie stwierdziło, że zamierza wykorzystywać aplikacje mobilne do zakupów w ciągu najbliższego roku.
  • Najpopularniejszymi aplikacjami zakupowymi są te, które umożliwiają doładowanie kont telefonów komórkowych oraz te, za pomocą których można kupić różnego rodzaju treści multimedialne. Popularne staje się również mobilne kupowanie ubrań i kosmetyków oraz biletów na imprezy rozrywkowe. Około 30% regularnych użytkowników aplikacji stwierdziło, że korzystało z tych funkcji.
  • Choć bezpieczeństwo pozostaje główną obawą użytkowników aplikacji mobilnych, badanie pokazało również, że jeśli konsumenci mają poczucie oszczędności i wygody – 60% z nich stwierdza, że chętnie częściej robiłoby zakupy przy użyciu aplikacji.

Chris Kangas, Dyrektor ds. Płatności Zbliżeniowych w MasterCard Europe, oświadczył: “Jesteśmy świadomi, że duża część konsumentów wykorzystuje już telefony komórkowe do zakupów. Są świetne aplikacje tworzone przez wiele sieci handlowych w Europie, jednak bardzo trudno zorientować się, które z nich są najlepsze, ponieważ funkcjonują na różnych rynkach i w różnych językach. Jestem przekonany, że do czasu ukończenia naszego indeksu w marcu 2015 roku będziemy mogli zidentyfikować najbardziej innowacyjne aplikacje zakupowe w Europie i podzielić się uzyskaną cenną wiedzą na temat rynku mobilnych aplikacji zakupowych.”

–  

O MasterCard Top App Index


MasterCard Top App Index będzie identyfikował najlepsze aplikacje mobilne w 20 kategoriach w całej Europie

Proces oceny tych aplikacji przebiega następująco:

  1. Przegląd: –   zespół ekspertów zaangażowany przez MasterCard będzie zbierał wszystkie dostępne mobilne aplikacje zakupowe w 36 krajach europejskich (Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Macedonia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina). Zespół będzie pobierał i testował wszystkie zebrane aplikacje za pomocą specjalnie skonstruowanego kwestionariusza. W efekcie zostanie wytypowanych 60 aplikacji (3 z każdej kategorii).
  2. Ocena: jury (2 przedstawiciele MasterCard i jeden ekspert – dr Carsten Sørensen, profesor w dziedzinie innowacji cyfrowych w London School of Economics and Political Science) –  dokona oceny wszystkich wytypowanych aplikacji w celu wybrania “najlepszej aplikacji w kategorii” we wszystkich 20 kategoriach oraz jednej “najlepszej aplikacji” (Top App) spośród wszystkich kategorii. W trakcie procesu oceny aplikacjom w poszczególnych kategoriach zostaną przypisane punkty od 1 do 100. –   Wybór zostanie dokonany według 3 kryteriów:
  • aspekt techniczny aplikacji – jakość inteligentnych rozwiązań (różnorodność platformy, jakość programowania, wykorzystanie interfejsu programowania aplikacji (API), efektywność, stabilność itp.);
  • aspekt użyteczności/designu – udogodnienia cyfrowe dla klientów (łatwość użytkowania, wzorce, tok procesów, interfejs, detale graficzne, poziom artystyczny itp.):
  • aspekt biznesowy/funkcjonalny – wpływ innowacji w obszarze płatności (zróżnicowanie sposobów dokonywania zakupów, adekwatność, penetracja rynku, lokalizacja itp.).

Lista kategorii:

zakupy spożywcze; dostawa żywności; zakupy w sklepach specjalistycznych; bilety komunikacji publicznej (kolej, transport zbiorowy, komunikacja autobusowa itp.); bilety parkingowe; opłaty autostradowe; zakup biletów lotniczych; rezerwacje związane z podróżą (zakwaterowanie, wynajem samochodu); taksówki; zakup sprzętu elektronicznego; zakupy “modowe”; zakup kosmetyków; publikacje (książki, czasopisma itp.); zakup multimediów (CD i DVD, gry komputerowe itp.); usługi mobilne i telekomunikacyjne (zasilanie telefonu, opłata za Internet itp.); rozrywka (kino, teatr, festiwale, imprezy sportowe itp.); aukcje / ogłoszenia online; usługi osobiste; produkty do domu; produkty i usługi różne.

[1] Badanie: Smart Phone Shopping Apps – Pan-European Usage Survey –  

Badanie zostało przeprowadzone przez Free Association Research Group na zlecenie MasterCard. Data badania: sierpień 2014. Kraje objęte badaniem: Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Turcja i Wielka Brytania. Wielkość próby: ogółem 1050 osób. Grupa wiekowa: 18-55. –  


dostarczył infoWire.pl

Źródło MasterCard. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy