Tag Archives: Hamlet

William Szekspir, Hamlet, akt III

“Być albo nie być, to wielkie pytanie. Jestli w istocie szlachetniejszą rzeczą Znosić pociski zawistnego losu Czy też, stawiwszy czoło morzu nędzy, Przez opór wybrnąć z niego? – Umrzeć – zasnąć – I na tym koniec. – Gdybyśmy wiedzieli, Że raz zasnąwszy, zakończym na zawsze Boleści serca i owe tysiączne Właściwe naszej naturze wstrząśnienia, Kres taki byłby celem na tej ziemi Najpożądańszym.…

„Fatum czy wolna wola?”

Czas zmienia wiele: nas, spojrzenie na świat, zabliźnia rany, pomaga zapomnieć krzywdy… Podobnie bywa w literaturze. Wraz z nastawaniem nowych epok tworzą się zupełnie odrębne od dotychczasowych prądy umysłowe, sposób postrzegania roli człowieka podczas jego ziemskiej wędrówki. Inaczej spoglądano na los ludzki i jego przeznaczenie w starożytności, a inaczej wraz z rozkwitem kultury odrodzenia.…

Hamlet

Hamlet – dosł. „Tragedia Hamleta, Księcia Danii” („The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark”); tragedia Williama Szekspira, jedno z najbardziej znanych dzieł teatralnych, arcydzieło teatru elżbietańskiego. Napisany na przełomie XVI i XVII wieku dramat jest pierwszą z wielkich tragedii szekspirowskich i jednym z najbardziej zagmatwanych, jeśli chodzi o możliwości odczytania, dzieł Szekspira.…

Główne postaci utworu Hamlet

Hamlet – tytułowy i główny bohater sztuki. Syn zmarłego króla Danii, Hamleta, bratanek Króla Klaudiusza i syn Królowej Gertrudy. Filozof i idealista stanąć musi naprzeciw istniejącego w świecie i ludziach (w tym w nim samym) zła. Śmierć ojca i postępowanie matki (ślub ze stryjem), a także zwyczaje i zakłamanie panujące na dworze są przyczyną głębokiego kryzysu wartości Hamleta.…

Problematyka dramatu Hamlet

Dramat opowiada o śmierci, zemście, namiętności, zdradzie i wynikających z nich wielkich napięciach psychicznych. Shakespeare w Hamlecie ukazuje je bez jednoznacznych ocen, nie przedstawia nam jasnych definicji i prostych rozwiązań. Ukazuje różne drogi i różne wybory – i związane z nimi ból i cierpienie.…
Top