Makbet articles

Makbet

Makbet Makbet (ang. Macbeth) – tragedia Williama Shakespeare’a napisana około roku 1606, należy do najczęściej wystawianych i adaptowanych sztuk szekspirowskich, jest również najkrótszą tragedią jego autorstwa Sztuka oparta została na przekazach historycznych dotyczących króla szkockiego Makbeta spisanych w kronice Raphaela Holinsheda (ok.…

„Fatum czy wolna wola?”

Czas zmienia wiele: nas, spojrzenie na świat, zabliźnia rany, pomaga zapomnieć krzywdy… Podobnie bywa w literaturze. Wraz z nastawaniem nowych epok tworzą się zupełnie odrębne od dotychczasowych prądy umysłowe, sposób postrzegania roli człowieka podczas jego ziemskiej wędrówki. Inaczej spoglądano na los ludzki i jego przeznaczenie w starożytności, a inaczej wraz z rozkwitem kultury odrodzenia.…
Top