Dramat szekspirowski articles

„Fatum czy wolna wola?”

Czas zmienia wiele: nas, spojrzenie na świat, zabliźnia rany, pomaga zapomnieć krzywdy… Podobnie bywa w literaturze. Wraz z nastawaniem nowych epok tworzą się zupełnie odrębne od dotychczasowych prądy umysłowe, sposób postrzegania roli człowieka podczas jego ziemskiej wędrówki. Inaczej spoglądano na los ludzki i jego przeznaczenie w starożytności, a inaczej wraz z rozkwitem kultury odrodzenia.…

Dramat szekspirowski

Dramat szekspirowski – rodzaj dramatu wykreowanego przez Williama Szekspira. Uważa się, że dramat szekspirowski jest prekursorem dramatu romantycznego. Cechy dramatu szekspirowskiego: * brak zasady trzech jedności * niezachowanie zasady decorum * wprowadzenie scen zbiorowych * brak chóru * kompozycja – akty i sceny (brak prologu i epilogu) * tematyka historyczna * wprowadzenie scen drastycznych (ukazujące emocje) * złamanie zasady decorum (język potoczny, komizm zmieszany z powagą – połączenie tragizmu, komizmu i liryzmu) * elementy fantastyczne (złamanie zasady mimesis) * moralne przesłanie * pobudzenie uczuć i wyobraźni * bohatera nie cechuje fatum, ma on możliwość świadomego, wolnego wyboru * bohater jest skłócony z otoczeniem jak i z sumieniem, zostaje słusznie ukarany Źródło: wikipedia.org hastagi na stronie: #dramat szekspirowski #teatr szekspirowski wikipedia #dramat szekspirowski wikipedia #cechy teatru szekspirowskiego #teatr szekspirowski cechy #hamlet barańczak pdf #co to jest dramat szekspirowski #cechy dramatu szekspirowskiego #majkraft wiki #Teatr i dramat szekspirowski…
Top