Antyk articles

Antyczna koncepcja Horacego

Antyczna koncepcja Horacego

Według Horacego poezja może stać się pomnikiem trwałym i niezniszczalnym, zapewniającym poecie nieśmiertelność. Horacy stworzył koncepcję poety i poezji, z którą polemizowali późniejsi twórcy, że poeta jest spadkobiercą liry Orfeusza, porównywanym do ptaka (ptak jako symbol wolności i niezależności), a także to, że poeta jest człowiekiem lepszym od innych.…
Top